• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Znaczenie czystej wody dla zdrowia i dobrostanu społecznego

Niemało osób znakomicie wie co to są media. Niemniej jednak czego tak właściwie dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy wiadomości i zdarzenia są zawsze przedstawiane sumiennie a wiadomości przetestowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnorodnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i media komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne z reguły oraz utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, ale też z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy również na prasę, radio oraz telewizję a także strony rodzaju ANCHOR. Media dzielimy także na oryginalne środki masowego przekazu i stare media. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na podstawie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają duży wpływ na nas, odbiorców. I niejednokrotnie to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o media.

1. Strona główna

2. Kliknij tutaj

3. Instrukcje

4. Pobierz teraz

5. Informacje

Categories: Medycyna

Comments are closed.