• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sztuka haftu: Tradycja w nowoczesnym wydaniu

Główną formą przewozów w przewozie drogowym są transporty zbiorowe, jakie polegają na przewożeniu wielu partii spedycyjnych w jednym pojeździe. Przewóz ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób harmonijny przez jednego transportowca. Drugą odmianą tranzytów w transporcie drogowym są przewozy całopojazdowe. Przewóz ten polega na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę całego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu elementów. Po pierwsze znacząca jest góra towaru, odległość na jaką pragnie się go przetransportować, typ przewozu. W tym wypadku płaci się za wynajęcie całego wehikułu. Cechami, jakie cechują ten sposób transportu jest jedno miejsce nadania oraz jedno miejsce odbioru. Przewozy w transporcie drogowym mają dwojaki charakter. Jest to transport wielofunkcyjny (używa się tutaj samochodów skrzyniowych, przyczep, naczep oraz nadwozia wymiennego) i specjalistyczny (do przewozu zwierząt, substancji płynnych, samochodów osobowych, constans.bytom.pl – transport ponadnormatywny itp.). Auta skrzyniowe nie mogą przewieźć towarów o masie większej aniżeli 30 ton oraz to jest jedna z najogromniejszych wad tego typu transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie może naruszyć 11,5 tony, w następstwie tego nie wszystko wolno tak przetransportować.

1. Post

2. Sprawdź tutaj

3. Sprawdź tutaj

4. Sprawdź teraz

5. Znajdź tutaj

Categories: Usługi

Comments are closed.