• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kultura konsumpcji: Jak filmy wpływają na zachowania konsumentów.

Nieraz adwokaci wysyłają do sądu pisma dotyczące istotnych spraw w toczącym się procesie zanim mogą być one przedstawione ustnie na rozprawie. Adwokaci przeprowadzają intensywne badanie sprawy traktujące znaczących faktów i na ich podstawie przygotowują dokumenty na rozprawę – oto kancelaria adwokacka praga południe. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii to solicitor zdobywa fakty do sprawy po przeprowadzeniu rozmowy z konsumentem, a następnie zwraca się na piśmie z barristerem. Ten z kolei tworzy pisma procesowe i ich demonstrację na rozprawie. W Hiszpanii, na przykład, prokurator jedynie podpisuje dokumenty i przedstawia je w sądzie, lecz to prawnik jest odpowiedzialny za ich wcześniejsze preparacja i późniejsze uzasadnienie podczas rozprawy. W wielu krajach, takich jak Japonia, urzędnik może wypełniać formularze sądowe i pisać krótkie pisma dla ludzi, jakich nie stać na adwokata lub też go nie potrzebują. Urzędnicy Ci radzą klientom jak prowadzić i argumentować ich własną sprawę. Należy pamiętać o tym, że przygotowanie pism sądowych nie zawsze jest łatwe dla osób nieobeznanych z prawem.

1. Sklep

2. Strona

3. Sprawdź stronę

4. Czytaj dalej

5. Zobacz więcej

Categories: Gry

Comments are closed.