• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria kapitału społecznego i jej wpływ na rozwój społeczności.

Sporo osób znakomicie wie co to są środki masowego przekazu. Mimo to czego tak w istocie dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy informacje oraz zdarzenia są zawsze opisywane sumiennie a informacje przetestowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnorodnego rodzaju media. Środki masowego przekazu publiczne oraz media komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne z reguły i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, lecz też z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy również na prasę, radio oraz telewizję a też strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy także na nowe środki masowego przekazu oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Media mają ogromny wpływ na nas, odbiorców. I niejednokrotnie to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Zobacz szczegóły

2. Przejdź do strony

Rynek ropy naftowej i jego wpływ na światową gospodarkę.

Categories: Biznes

Comments are closed.